Kariérní řád pro učitele

Zcela jistě jste v poslední době zaznamenali na internetu, v novinách i v televizi informace o novém způsobu financování učitelů nejen základních škol. Již déle než dvacet let se hledá vhodné řešení, které by zohlednilo nejen praxi pedagogických pracovníků, ale také jejich profesní rozvoj.

Jde o kariérní řád, díky kterému dojde k úpravám finančního ohodnocení všech pedagogických pracovníků. Podle schválení vlády by měl začít platit od příštího školního roku 2017/2018.


Tři stupně kariérního řádu

Kariérní řád pedagogických pracovníků bude rozdělen na tři základní stupně: začínající učitel, samostatný učitel a vynikající učitel.

Pro začínající učitele se oficiálně obnoví statut uvádějícího učitele, jehož úlohou bude pomáhat ve všech směrech učitelům začínajícím. Na některých školách tato je tato funkce některých učitelů i v současné době, ale vykonávají ji zcela dobrovolně, a to bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu. Na tomto stupni by měli učitelé setrvávat dva roky do doby, než složí příslušnou atestaci a budou moci plynule přejít do druhého stupně.

Druhý stupeň, samostatný učitel, by měla podle schváleného návrhu trvat minimálně 7 let praxe, po kterých se bude moci přihlásit učitel k další atestační zkoušce, kterou by měl vyhodnotit nezávislý Institut pro další vzdělávání.

Cíle kariérního řádu

Základním cílem této významné změny není jen změna způsobu financování pedagogických pracovníků, ale především motivace učitelů profesionálně se rozvíjet. Ředitelé budou mít možnost nadstandardně ohodnotit učitele, kteří splňují veškeré požadavky pro lepší finanční ohodnocení.

Zároveň si od tohoto kroku ministerstvo slibuje, že spokojený a kvalitní učitel představuje šanci pro všechny žáky, kteří by měli mít mnohem lepší znalosti i dovednosti a ze škol by nám tak měli vycházet děti a studenti připraveni na život. A v neposlední řadě by tento způsob měl zvýšit ve společnosti kredit tohoto povolání.