Máte dítě s „dys“? Nezoufejte, nejedná se o nemoc!

Předpona „dys“ znamená v překladu nesprávný či porušený. Za touto předponou následuje další část, která říká, co vlastně je porušené. V případě dyslexie se tedy jedná o poruchu čtení. Nejedná se však o klasické mentální postižení či viditelné fyzické postižení, ale všechny tyto poruchy začínající „dys“ bychom mohli zahrnout pod jeden pojem, a to lehká mozková disfunkce. Z které vyplývá další důležitý pojem, a to specifické poruchy učení. Nejedná se o problém, který by měl jen jednu příčinu a jeden příznak, jako tomu bývá například u klasických nemocí, ale jedná se o soubor celé řady symptomů, které vedou k oslabení centrální nervové soustavy.
žáci při vyučování
U některých jedinců tyto drobné poruchy mozku vedou pouze k jednomu problému, například k poruše pozornosti, u jiných dětí to může být více problémů naráz. Například se dítě může potýkat s poruchou paměti, poruchou učení a celkovou nešikovností. U některých dětí dochází k poruchám chování, dnes nejčastěji skloňovanou je ADHD, neboli porucha pozornosti s hyperaktivitou.
Důležitá je kooperace dítěte, rodiny a školy!
Aby se dítě se svými obtížemi dokázalo co nejlépe vypořádat, je třeba, aby rodina dítěte úzce spolupracovala se školou. Rodiče musí doma s dítětem pracovat, nemohou se spoléhat pouze na práci školy. Děti trpící těmito poruchami nejsou hloupé, dokonce mají mnohdy nadprůměrný intelekt, proto mají-li dobré zázemí, mohou své obtíže velmi dobře kompenzovat. Rodina by měla zaměřit pozornost nejen na školní povinnosti, ale na celkovou životosprávu. Důležité je správné stravování, vyvarovat se nadměrnému příjmu cukrů a nedostatku pohybu. Nejen tyto děti potřebují pevný a pravidelný denní režim.
čmárat na papír
Buďte milující a trpěliví rodiče!
Obtíže většinou u těchto dětí přetrvávají i na druhém stupni základní školy. Třetině dětí s LMD centrální nervový systém dozraje později a v dospělosti jsou bez obtíží. Druhá třetina si sice některé obtíže nese až do dospělosti, ale dokáže je velmi dobře kompenzovat. Poslední třetina dětí nemá v dětství dostatečnou podporu a odbornou pomoc, a tak jejich problémy přetrvávají i v dospělosti a často žijí na okraji společnosti. Dítě s LMD nemusí navštěvovat žádnou speciální školu. Dítě bude mít v běžné škole individuální vzdělávací plán, který bude respektovat jeho tempo práce a omezení, které mu jeho porucha přináší. Pokud budete věnovat doma dítěti dostatečnou péči, budete s ním procvičovat věci, které jsou pro něj obtížné, není důvod mít obavy o jeho další studium.