Proč je osel považován za hlupáka?


Chytrý jako liška, pilný jako včelka, hladový jako vlk.A tak bychom mohli pokračovat ještě dlouhou dobu. Mnoho příslušníků říše zvířat se dostalo do lidových rčení. Žádné z nich není ale tolik diskriminováno jako oslík. K němu se přidávají všechny vlastnosti, které souvisí s nízkou inteligencí. Neprávem.

·        Dokonce i svatá Hildegarda z Birgenu prohlásila, že se oslí maso nedá jíst, protože páchne oslí hloupostí.
·        Myslím, že to svědčí o tom, že ne každý svatý musí být nutně chytrý.

Pokud byste se zeptali kteréhokoliv schopného chovatele, jistě by Vám tento nesmysl vyvrátil.

Stojí jako osel

Z čeho vlastně pramení tato, dávno zažitá, pověra? Lidé ho většinou srovnávají koněm, kterého považují za velice inteligentního.

o   Pokud koně něco vyplaší a on se cítí ohrožen, prchá bezmyšlenkovitě, neznámo kam. Divocí koně se tak chovali ve svém přirozeném prostředí.

o   Pokud podobná situace potká osla, většinou nehnutě stojí a vyčkává. Je to také jeho přirozené chování.

Když ještě bývala na stepích stáda divokých oslů a něco je vyděsilo, semkli se k sobě a chránili jeden druhého. Pokud by každý prchl na opačnou stranu, byli by, jako jednotlivci, velice zranitelní.

o   A tak, dnešní oslík, když se cítí ohrožen, zastaví se a vyhodnocuje situaci.

o   Pokud ho povedete místem, které se mu nebude zdát bezpečné, také se zastaví a nejprve vše promyslí.

o   Jestliže nakonec uzná, že to půjde, poslechne Vás.

o   Jinak s ním opravdu nehnete.

O inteligenci oslíka svědčí také to, že jestliže mu neprávem ublížíte, těžko ho budete získávat zpět.

Konečně změna k lepšímu

Myslím, že jednu jeho zásadní vlastnost, tak trochu s nadsázkou, odhalil tvůrce několika filmů o jednom zeleném, tlustém hrdinovi a jeho zakleté princezně. Tam vystupoval upovídaný, ale velice přátelský oslík.
·        A družnost je právě oslova zásadní vlastnost.
·        Dokáže se spřátelit s každým zvířátkem na svém dvorku.