Když člověk nedoletí včas

Člověk si kupuje letenku, v níž je mu potvrzeno, že v ten a ten čas odletí a v ten a ten čas bude v cíli, který si zvolil. Ovšem nic není nemožné a proto se někdy může stát, že člověk prostě v dohodnutém termínu nebude tam, kde měl být, ač pro to učinil vše, co učinit měl.
Letadla totiž někdy mívají zpoždění a někdy také nedorazí vůbec. A takový neuspokojený pasažér pak má smůlu.
Totiž přesněji řečeno někdy má smůlu.

vnitřek letadla

Když totiž za takovým zpožděním stojí okolnosti, které nemohla letecká společnost ovlivnit, jako jsou přírodní katastrofa, špatné počasí, stávka třetí strany, bezpečnostní situace nebo omezení letového provozu, je třeba se smířit s tím, že se člověk dostane do cíle později.
Ovšem pokud za ono zpoždění může sama společnost provozovaná v zemích spadajících pod regulaci EC 261/2004 nebo v těchto zemích působící či z těchto zemí odlétající, má člověk při dosažení přesně stanovené hranice zpoždění nárok na patřičné odškodnění. Jež obnáší nejen ubytování v hotelu a dopravu do něj i z něj v případě čekání přes noc, občerstvení, přístup k telefonu či internetu, ale i finanční kompenzaci dosahující až šesti set eur.

Což je docela zajímavá částka, jež člověka poškozeného zpožděním alespoň zčásti potěší. Protože kde jinde vám dají až patnáct tisícikorun za nic, že?
Je ovšem logické, že jsou to velké peníze i pro onu leteckou společnost. A proto se tato nejednou pokouší o cokoliv, jen aby se z povinnosti platit vykroutila. Někdy se vymlouvá na výše uvedené okolnosti, jež nemohla ovlivnit, jindy nekomunikuje a doufá, že poškozeného odradí.

kabina zvenčí


A tomu v tom případě nezbývá, než se svých nároků domáhat soudně. Což není pro člověka nic jednoduchého; protože vláčet se po soudech, ověřovat si fakta a podobně je zdlouhavé a namáhavé a výsledek nejistý.
A proto je jenom dobře, že existují i právníci, pro něž je taková náhrada za zpožděný let rutina, specializace, každodenní chléb. Ti poškozeného ochotně zastoupí, vše vyřídí a zařídí a navíc si dokonce účtují provizi teprve tehdy, když skutečně odškodnění vymohou. Takže ten, kdo se na ně obrátí, nic neriskuje a má to o poznání lehčí.
A proto byste jejich služeb měli využít i vy. Pokud nedoletíte včas tam, kam jste měli, a aerolinky se budou neprávem vykrucovat.