Kompenzace za zpožděný let

Pokud začínáte uvažovat o možném odškodnění za zpožděný let ClaimCloud, musíte splňovat základní podmínky.
Hlavní podmínky:

  • délka zpoždění letu v cílové destinaci musí být delší než tři hodiny
  • zda se jedná o let spadající do regulace EC 261/2004

cestující v letadle sedí i procházejí uličkou.jpg

Doplňující podmínky:

  • vzdálenost počáteční a cílové destinace je důležitá pro výpočet vašeho odškodnění
  • zpoždění letu bylo způsobeno okolnostmi, které mohla či nemohla letecká společnost ovlivnit

Regulace EC 261/2004:
Abyste mohli žádat kompenzaci za zpoždění letu v rámci evropské regulace, musíte splňovat alespoň jeden z těchto důvodů:

  • let musí být operován uvnitř Evropské unie nebo členského státu (Norsko, Island, Švýcarsko)
  • odletová destinace musí být uvnitř EU nebo členského státu
  • let je uskutečněn leteckou společností, která má sídlo na území EU nebo členského státu

Určení výše odškodnění podle vzdálenosti:
Pokud splňujete hlavní podmínky, dalším krokem je určení maximální výše kompenzace za zpoždění letu. Výše se určuje na základě vzdálenosti odletové a cílové destinace v rámci jedné rezervace. POZOR! Nezapočítává se případná vzdálenost mezipřistání, nebo přestupy v průběhu cesty. Jde o nejkratší vzdálenost mezi počátečním odletovým místem a cílovým místem.

lidé v letištní hale a pohled na letadla.jpg

Nevyužití letu:
Pokud zpoždění letu je delší než 5 hodin, můžete let nevyužít. To znamená, že se můžete rozhodnout nepokračovat v cestě. Pak máte nárok na vrácení ceny letenky za všechny nevyužité části cesty a zároveň vás musí letecká společnost dopravit zpět do místa, kde vaše cesta začala.
Další možnosti odškodnění:
Je možné získat odškodnění i za lety, které nespadají pod regulaci EU nebo je neprovozuje dopravce mající sídlo v rámci EU. Ovšem tyto náhrady se pohybují individuálně a řídí se buď legislativou dané země, nebo obchodními podmínkami daného přepravce. Forma a výše kompenzace se liší. Může se jednat o finanční hodnotu, formu leteckých mil, bonusových nebo dárkových poukázek.