Jak postupovat proti řasám v bazénu

Řasy se v bazénech tvoří vlivem slunečního světla, tepla a dostatku vhodných živin. Někdy mohou majitelům vodních nádrží přidělat řadu starostí, zvláště tehdy, jsou-li odolné vůči běžné bazénové chemii. Jak si s nimi poradit, naznačí následující postup:

řasy

Trojkombinace chlor šoku, algicidu a vločkovače

Vždy musíte začít úpravou kyselosti a zásaditosti vody, jinými slovy zajistit její optimální pH. To je podmínkou, aby přípravky byly dostatečně účinné. Měla by se pohybovat v rozmezí od 6,7 do 7,2. Její hodnotu zjistíte testerem a pak případně použijete přípravky pH plus nebo mínus pro její korekci.
Poté aplikujte nárazovou chemickou látku nazývanou jako „chlor šok“. Je to preparát bez stabilizátorů, který okamžitě uvolní šokovou dávku chlóru do nádrže a tím spolehlivě usmrtí všechny mikroorganismy včetně vodní řasy. Koncentrace chlóru je zhruba 70 procentní a musíte pamatovat na zásady bezpečnosti při práci a zabezpečit, aby s chemikálií nepřišly do styku děti a zvířata. Průběžně měřte koncentraci chlóru i ve vodě, měla by mít přibližně 1,5 mg na litr, a to po dobu zhruba 4 hodin.  Dbejte na to, aby byly vaše testery v pořádku, občas se stává, že bývají nefunkční a údaje zkreslují.

Současně s chlor šokem uveďte do provozu filtrační zařízení. V průběhu hubení řas dojde k tvorbě bublinek a ty strhnou organismy usazené na stěnách a na dně, budou stoupat k hladině a bude je pak zachytávat skimmer.
Po čtyřech až pěti hodinách do vody přidejte algicidní přípravek na hubení řas https://eshop.techneco.eu/Proti-rasam a nechte jej působit zhruba 48 hodin. Po celou dobu by měla být v provozu filtrace.

chemie

Řasy vytvoří mléčný zákal a to je čas sáhnout po vločkovači, který jejich drobné částečky sloučí do větších vloček. Po 4 hodinách působení vločkovače vypněte filtraci a dalších 12 hodin jej nechte působit, aby se zbývající nečistoty shlukly do větších celků a usadily se na dně. Poté je odsajete vysavačem v režimu přepnutém do odpadu.